Search

Events calendar

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Pot pomorščakov 4
6320 Portorož

Skrajšano ime:
UL FPP
Pot pomorščakov 4
6320 Portorož

Telefon: 05/6767-100

Project partners