Search

Events calendar

Fakulteta za pomorstvo in promet je integralni del Univerze v Ljubljani. Začetki Univerze segajo v 16. stoletje, vendar je bila kot samostojna institucija formalno ustanovljena leta 1919. Danes zaposluje preko 5000 učiteljev in sodelavcev. Na Univerzi v Ljubljani študira preko 50.000 študentov.

 Fakulteta za pomorstvo in promet je visokošolski zavod, ki opravlja znanstveno-raziskovalno in izobraževalno dejavnost pretežno s področja pomorstva in prometa,  junija 2010 smo  praznovali 50 letnico delovanja.

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Pot pomorščakov 4
6320 Portorož

Skrajšano ime:
UL FPP
Pot pomorščakov 4
6320 Portorož

Telefon: 05/6767-100

Project partners